Dwarslopersfestival: de eenzame stad online

Zaterdag 17 april 14.00 – 17.15 uur 
tekst: Etrona van der Heijden; foto: Mel Boas

Het Dwarslopersfestival DE EENZAME STAD is een co-productie van de Vrije Hogeschool, Bibliotheek Idea, het KunstenHuis en Literair Zeist over wat eenzaamheid betekent en het verlangen naar verbondenheid. Op het festival zijn optredens van muzikanten, spoken word kunstenaars, theatermakers en zijn er gespreksmarathons. Laura van Dolron en Babs Gons treden op, er is jong poptalent te zien en Spinvis en Saartje van Camp sluiten af met een sprankelend slotconcert.  

Wist je dat ongeveer 40% van de Nederlanders aangeeft zich regelmatig eenzaam te voelen? De impact van de huidige pandemie is groot. Hoe verhouden we ons nu tot elkaar, de wereld en onszelf? 

Voor Olivia Laing, schrijfster van de eenzame stad, betekent eenzaamheid “de essentiële onkenbaarheid van anderen” en dat betekent dat het menselijk zijn eenzaam zijn is, tenminste soms. Dus waarom praten we er niet openlijker over? Wat ervaar je eigenlijk als je eenzaam bent? 

En ja het gaat ook over ons. Behalve het jaar waarin de pandemie uitbrak, zou 2020-2021 de geschiedenis kunnen ingaan als de jaren van de grote eenzaamheid. Sociale eenzaamheid – gebrek aan contacten, emotionele eenzaamheid – de kwaliteit van de relaties met anderen en existentiële eenzaamheid – het gevoel er niet echt bij te horen – nemen sterk toe. Hoe raak je opnieuw thuis in de wereld nadat je een gevoel van gemeenschap bent kwijtgeraakt? Waarom is eenzaamheid voor de een verlangen naar rust en voor de ander de hel? 

Gevoelens van eenzaamheid zijn van alle tijden maar de pandemie roept vragen op rondom individualiteit, gemeenschap en eenzaamheid. Niet alleen voor oudere mensen maar ook voor jongeren. Eenzaamheid onder jongeren is ook weer niets nieuws, maar het komt wel erg aan de oppervlakte als de overheid besluit dat je je vrienden, je medestudenten niet meer kunt zien. Wat betekent eenzaamheid voor jou als individu en wat betekent dit voor jou als onderdeel van een gemeenschap? Hoe wil jij als vrij mens leven in de wereld, nu en in de toekomst? 

In het Dwarslopersfestival hoor je gedurfde, kleine monologen en geschreven songs over het universele verlangen om gekend te zijn, worden vragen opgeroepen over de ervaring van eenzaamheid. In gesprek met onder andere inspirerende schrijvers en theatermakers bekijken we hoe we ons verhouden tot onszelf en anderen. Hoe kunnen we nieuwe verbindingen creëren, zodat een verbonden stad ontstaat. De eenzame stad is een ode aan onze families, vrienden en buren en stadsgenoten, en aan hen die alleen zijn.  

Wil je het online festival bijwonen, ga dan voor meer informatie naar www.dwarslopers.nl/festivals/festival-2021 

Op de foto van links naar rechts:
Ruut te Velthuis - Hoofd muziek bij KunstenHuis De Bilt/Zeist
Gerrie Strik - Rector bij de Vrije Hogeschool
Frans Funnekotter- Directeur Bestuurder bij RegioCultuurCentrum Idea
Mara Beerling, Tuin Scheffer, Tess van der Wal - studenten van de Vrije Hogeschool

 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Over een eerder Dwarslopersfestival:
Dwarslopersfestival deels visioenen van 2068

Meer over Dwarslopers:
Dwarslopen: de zoektocht naar een thuis

Volgende column:
Koppigheidsfase en Wappies

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.