Zeister winkels trainen herkennen van eenzaamheid en dementie

2 oktober 2021
tekst: Kruidvat / Specsavers; foto: Ali Albostan

Verschillende Zeister winkels gaan heel bewust om met maatschappelijke vraagstukken. De teams van Kruidvat Zeist volgden een dementietraining om klanten nog beter te kunnen helpen. En Specsavers Zeist traint winkelpersoneel in het signaleren van eenzaamheid.

Specsavers
De Week tegen Eenzaamheid (van 30 september tot en met 7 oktober) is voor Specsavers Zeist het startpunt om op verschillende manieren een steentje bij te dragen aan de strijd tegen eenzaamheid. Zo zal de Luisterlijn (een landelijk netwerk van telefonisch hulpdiensten) het winkelpersoneel tools geven om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan bij mogelijke signalen van eenzaamheid.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid en daarna gaat Specsavers zich inzetten om aandacht te vragen voor het groeiende probleem rondom eenzaamheid. Zo krijgt het winkelpersoneel een online training van de Luisterlijn om signalen van eenzaamheid bespreekbaar te maken. Daarbij krijgen medewerkers tips over hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met klanten over dit thema en hoe ze hen handvatten kunnen bieden voor mogelijke hulp. 

“Dagelijks zijn we met onze klanten in gesprek over hun behoeften rondom oog- en hoorzorg. In deze gesprekken kunnen signalen van eenzaamheid naar voren komen. Omdat dit vaak een beladen thema is, zijn we blij dat we hieraan samen met het Leger des Heils en de Luisterlijn op een laagdrempelige ons steentje kunnen bijdragen,” zegt Richard Beers van Specsavers Zeist.

Kruidvat
Een meneer die voor de vierde keer op een dag een zalfje komt halen. Of een keurige mevrouw die zomaar producten op de grond laat vallen. Een oudere klant die de weg in de winkel niet goed kan vinden of niet weet waar de uitgang is. Het zijn signalen die erop kunnen wijzen dat iemand dementie heeft. Om te zorgen dat ook deze klanten zich welkom blijven voelen en met een gerust kunnen winkelen, volgden de winkelteams van Kruidvat in Zeist op donderdag 23 september een speciale training om klanten met dementie te kunnen herkennen en zo goed mogelijk te helpen.

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar ruim 500.000, blijkt uit cijfers van Samen Dementievriendelijk. De meeste mensen met dementie wonen nog thuis en gaan er soms alleen op uit, bijvoorbeeld om iets te kopen. Deze alledaagse handelingen worden gaandeweg steeds moeilijker en daarom hebben zij soms hulp nodig van de samenleving. Negen op de tien Nederlanders wil mensen met dementie wel helpen, maar weet niet goed hoe.

Ook in Zeist neemt de vergijzing toe en dat is aanleiding voor Kruidvat om haar winkelteams een dementietraining te laten volgen. Tijdens deze training leren medewerkers in eenvoudige stappen hoe zij dementie kunnen herkennen en hoe zij goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Zo gaan zij aan de slag met situaties waarmee zij in de winkel te maken kunnen krijgen en krijgen zij tips over hoe zij hierop het beste kunnen reageren.

“Bij Kruidvat willen we mensen helpen om zich gezond, mooi en goed te voelen. Bij ons staat elke klant centraal en dat geldt ook voor mensen met dementie. We willen er samen met onze medewerkers alles aan doen om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in onze samenleving, zodat zij niet stoppen met activiteiten en thuisblijven. Want daardoor kunnen zij vereenzamen en dat gun je niemand”, vertelt filiaalmanager Ali Albostan.“Wij willen dat iedereen met plezier bij ons kan winkelen, óók als iemand dementie heeft. Dankzij de dementietraining leren onze medewerkers hoe ze signalen van dementie kunnen herkennen en hoe zij deze mensen een goede service kunnen bieden. Een klein beetje extra aandacht kan namelijk een groot verschil maken.”

De trainingen werden verzorgd door Arie Slob en Cees Croes van Samendementievriendelijk. Sera Willemsen, sociaal werker bij Welzijnsorganisatie MeanderOmnium in Zeist en organisator van deze training: “We vinden het fijn dat Kruidvat Zeist serieus aan een dementievriendelijke samenleving wil bijdragen en mensen met dementie respectvol wil benaderen en hen in hun waarde wil laten.”
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over eenzaamheid:
Niet alleen oude mensen zijn eenzaam

Meer over dementie:
"Ik wist niet dat ik het in me had"

Volgende bijdrage:
Meezingcafé gaat weer open

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.