Divers sporten

1 januari 2018
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

De sportwereld is een afspiegeling van de maatschappij. Er is weinig menging van de sociale lagen in de sport in Zeist. Dat zou wel meer moeten gebeuren. De sport als een mijlpaal voor een gezonde samenleving. Dan zullen we eerst de mechanismes moeten kennen. Er is meer onderzoek nodig. Hoe gaan we dat aanpakken om meer divers te sporten?

Op Zeistermagazine.nl was in december de stelling van de maand: Een gezonde samenleving vraagt om meer menging van de sociale lagen in de sport. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 80% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 20% dat niet is. Een ruime meerderheid vindt dat sport meer divers zal moeten.

De gemeente heeft voor de periode 2015-2020 een visie opgesteld: Sport zet Zeist in beweging. Dat is na een interactie proces met veel mensen tot stand gekomen. Bij maatschappelijke rol van sport komen de doelgroepen om de hoek: “We gaan samen met onze partners onze doelgroepen benoemen, de vindplek in kaart brengen en enthousiasmeren.” Die doelgroepen moeten nog gevonden worden. Uitgangspunt hierbij is meer vraaggericht werken. Vermeld wordt nog dat onze buurtcoaches hierbij ingezet worden.

Die buurtcoaches komen we weer tegen bij een ander lokaal instrument: Sport- en cultuur aanbod van Sjors. Dat biedt meer hoop. Kinderen kunnen kennismaken met een sport of culturele activiteit zonder weinig financiële belemmeringen. Dan kunnen kinderen vrij kiezen. Een keuze uit 29 verschillende activiteiten. Dit schooljaar hebben er (tot dusver) bijna 1500 kinderen uit de gemeente Zeist zich ingeschreven op www.sjorssportief.nl. Een ongelofelijk succes, zoals Sportief Zeist constateert. Het buurtsportteam met  onder meer de  buurtsportcoaches die de scholen en sportverengingen ondersteunen.

Sportverengingen moeten die lijn vasthouden. Vervolgens moeten de besturen van de verengingen worden opgeroepen om meer gekleurde kinderen te werven. Dan kunnen ze niet alleen. Laat de gemeente die besturen ondersteunen. Geef de ouders met kun kinderen een steuntje in de rug. Niet iedereen redt het op eigen kracht.

Meer algemeen geldt dat er meer onderzoek gedaan moet worden. Wat zijn de weerstanden tegen de veranderingen in de sport? Hoe gaan we die aanpakken? We zullen de mechanismes moeten leren kennen. Ik zou zeggen: laat dat onderzoek door een onafhankelijke partij doen. Anders is het al bij voorbaat verdacht….

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.