De koning, het dorp en een bank

2 november 2021
tekst en foto: Erwin Hagen

Eigenlijk zou een stukje met zo’n titel moeten beginnen met “Er was eens…”

Op het einde van een vrijdagochtend werd ik benaderd door onze hoofdredacteur. "De koning komt vanmiddag op bezoek bij Triodos. We hebben zojuist een pers-accreditatie gekregen. Andere redacteuren kunnen niet. Kan jij gaan?"
Hoe dat is verlopen heeft u onlangs kunnen lezen in de bijdrage van mijn zeer gewaardeerde collega-columnist, René Scheffer.

Enfin, ik trok een pak aan, stropte mijn das en toog naar de Triodosbank. In Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Als vertegenwoordiger van het Zeister magazine, maar een kniesoor die daarop let. Ik werd daar allerhartelijkst verwelkomd door de mensen van Triodos. En door een dame van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik was het enige lid van de ‘schrijvende lokale pers’. Die geuzennaam droeg ik met trots.

Na de ontvangst van onze koning begon het programma. Dat bestond, na een vlotte antropologische introductie, uit presentaties van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met samen leven, samen wonen en samen zorgen. De initiatieven zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar, dat kennis, ervaring en onderzoek deelt op het terrein van welzijn, wonen en zorg.

Eind 2010 startte ik als welzijnsdirecteur in Zeist en kreeg ik al snel het signaal dat er in het dorp Austerlitz sprake zou zijn van ‘concurrentie’. Gelukkig heb ik dat nooit zo ervaren, maar juist als precies de goede uiting van een toen naderende tendens in de samenleving. Later zouden we allemaal plaatsvervangend trots worden op dat ene initiatief in dat dorpje bij Zeist.

Bewoners van wijken en dorpen in Nederland nemen namelijk steeds vaker initiatief om samen de regie te nemen op maatschappelijke onderwerpen. De initiatieven voor en door bewoners leveren een bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid van de eigen leefomgeving en bestrijken onderwerpen zoals duurzaamheid, zorg, welzijn en cultuur.

Ik vond destijds, en vind nu nog steeds, dat dat een mooie ontwikkeling is.

Ik sprak die vrijdagmiddag in de Triodosbank met een van initiatiefnemers in Austerlitz, en hij zei “mooi dit allemaal, maar je zou willen dat het veel sneller gaat”.

Die versnelling zou moeten lukken. Nu zeker, met extra hulp van de koning, een bank en de inwoners van het dorp. Want dat zijn we toch? Inwoners van ons dorp? Zeist in Nederland, Nederland in de wereld, de wereld in…
Die koning en de bank waren er.

Nou, laten we dan maar beginnen. Om van dat sprookje een écht verhaal te maken.

“Er was eens….”
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Erwin schreef eerder:
K

Meer over het bezoek van de koning:
"Of een van ons ... vanmiddag bij de Koning"

Volgende bijdrage:
Stem op de genomineerden voor de Zeister Vrijwilligersprijzen

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.