Wat is er loos met de Slotlaan?

8 januari 2023
tekst en foto: Marcel Leenders

Daar lig je dan, van Noord naar Zuid, vermoeid en vervuild.

Je naam* onwaardig. Verlangend naar een verleden en toekomst zonder autoverkeer. Roemloos.

Stramme, groen gebaste lindebomen in onnatuurlijk rechte lijnen, misvormde kruinen en sprieterig verende takken. Bladloos.

Grijze gecurvede betonnen bakken met vochtige donkere aarde, gevuld met rillende planten en struiken. Bloemloos.

Wandelend, winkelend, door winterweer beslagen publiek, dat zijn weg zoekt in een versteende, vercommercialiseerde omgeving. Sfeerloos.

Angstige fietsers onveilig slingerend tussen opdringerig autoverkeer, en niet zonder risico om foutparkeerders. Waardeloos.

Een passief gemeentebestuur dat zijn oor voornamelijk te luister legt bij enkele zielige, verarmde ondernemers zonder visie. Moedeloos.

Een ‘Groen en Veilig’ centrum van Zeist als slogan en streven, met hoofdletters afgedrukt op de gemeentelijke site. Een loze belofte.

Binnenkort opnieuw opgebroken, het zoveelste plan na evenzovele mislukkingen. Zinloos.

Het zoveelste stukje dat ik wijd aan dit onderwerp, in mijn streven naar een autovrije, waardige Slotlaan. Hopeloos!!!!!

*  Laan: "wandelgebied, omzoomd door bomen".      

 

Bijdrage: 
Column: 

 


Marcel schreef eerder:
Blind over de Slotlaan

Meer over de Slotlaan:
Toch nog even de Slotlaan

Volgende artikel:
Haaruitval

 

Reacties

Helemaal eens. Iedereen ziet dat er eigenlijk maar 1 oplossing is en dat is autovrij maken.
Toch zijn er een aantal mensen die dat niet zien kennelijk. Jammergenoeg gaan zij waarschijnlijk weer anders besluiten.

Echt komkommertijd. Om nu iedere twee/drie weken er weer aandacht aan te besteden, maar mensen denken dat er iets loos is. Het enige dat loos is zijn de mensen die de Slotlaan verkeerd gebruiken. Door de Slotlaan op slot te gooien los je dat niet op.

Dat kan Sinterklaas beter.

Je hebt gelijk Sinterklaas kan beter rijmen dan ik.Het is echter een misvatting dat het hier om een rijm gaat. Zo is 't tenminste niet bedoeld.

Ja, zeker moet er steeds opnieuw aandacht aan de Slotlaan worden besteed, zolang de gemeenteraad geen beslissing durft te nemen om de de Slotlaan autovrij te maken. Keer op keer wordt er weer onderzoek aanvraagt en nieuwe centrummanagers aangesteld en moeten mensen die nauwelijks weten waar Zeist ligt, voorstellen doen die niet reeel zijn

Eén richtingsverkeer in de Slotlaan (naam alleen al geeft een gevoel van status) is zeker een verbetering, maar "Geen richtingsverkeer" is de definitieve oplossing om van deze bijzondere, aantrekkelijke winkelstraat een
wandel- / winkelpromenade te maken. De rust en nog meer groen maakt dan van deze straat een regionaal bekend 'shopping center', waar Randstedelingen in combinatie met de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, graag willen komen.
Maar al die auto's dan ? Bouw een ondergrondse parkeergarage aan de rand van de stad met een "trammetje' (op rubberwielen) naar het centrum.
Kom Zeist, durf eens wat !!!

Een regelmatige bezoeker 'van buiten'.

Ik zat even te bladeren op deze pagina van het Zeistermagazine, tussen twee huishoudelijke taken door, namelijk stofzuigen én de was uit de machine halen en ophangen, op zoek naar wat afleiding maar vooral ook om even bij te komen van de zojuist gepleegde inspanningen. Tsja het gedicht van Marcel over een onderwerp, dat ons vanaf 2015 bezig houdt: De Centrumvisie, waar velen nog steeds naar de pen of tablet doet grijpen als het woordje Slotlaan valt. Er wordt nog steeds verschillend gedacht over hoe het nu verder moet ? Jammer dat wij in Zeist geen orakel hebben die wij kunnen raadplegen. Tenzij je Marcel Fluitman, de geestelijk vader van het centrumplan, daarvoor wilt aanmerken. Maar goed wij gaan weer verder: het gedicht van de andere Marcel. Zijn literaire kwaliteiten liggen, zoals door anderen reeds is gememoreerd, beduidend hoger dan het gemiddelde Sinterklaasgedicht. Maar het kan altijd beter. Ik stel voor het gedicht, althans enkele kernzinnen nu via de AI technologie, dus gebruikmakende van CharGPT, in te voeren. Als tegenprestatie voer ik het onderwerp ‘De toekomst komst van de Slotlaan’ in. En geef wat variabelen mee, zoals ‘er is iets loos, autovrij, fietsen Russisch roulette, sneltram, voetgangers van de sokken, wel niet parkeren etc’. Daarna voegen wij deze uitkomsten samen, en komen wellicht tot een nieuw, méér tot de verbeelding sprekend verhaal. Een geheel nieuwe visie waaraan geen sterveling ooit aan heeft gedacht. Wie weet welke door AI slimme, breed door de burgers, winkeliers én politiek gedragen oplossing aandraagt. . Zodat wij minstens tot de volgende herinrichting zo rond 2050, verschoont blijven van de steeds terugkerende discussies. Als Ronald Camstra hiermee tenminste kan instemmen en geen roet in het eten strooit. Maar gelukkig zit hij op dit moment in Vietnam heb ik begrepen. Ik dacht zelfs, dat hij nog wat langer wegbleef ? En dat is dan weer gunstig. Ik ga nu weer gauw verder, de vaatwasser is klaar en kan uitgeruimd worden.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.