CO2-explosie in het centrum van Zeist

4 november 2022
tekst: Maarten en Barbara van den Bergh; foto’s: Mel Boas

Welke gemeente verzint het om één week voor Kerst de ‘grootste Verlichte Truck Parade van Nederland’ urenlang rondjes te laten rijden door het centrum van Zeist? Als betrokken burgers van Zeist raken wij behoorlijk in de war van een overheid die haar burgers aanspoort milieubewust en energiezuinig te leven, terwijl de gemeente Zeist tezelfdertijd toestaat dat vele tientallen dieselslurpende trucks een week voor Kerstmis op zaterdagmiddag en -avond zonder enig doel urenlang rondjes gaan rijden door het centrum van Zeist. 

Terwijl de burgers van Zeist worden verzocht de verwarming een graadje lager te zetten, korter te douchen en de auto zoveel mogelijk te laten staan, geeft de gemeente Zeist toestemming voor een energieslurpende kolonne van luid ronkende en toeterende trucks door het toch al verkeersmoeizame centrum van ons vredige dorp. Ongevraagd wordt het dichtbevolkte centrum van Zeist met vooral oudere bewoners geconfronteerd met een urenlange, geconcentreerde CO2-uitstoot van tientallen dieseltrucks.

Dan vragen wij ons oprecht af hoe het staat met het morele kompas van onze gemeentebestuurders. Is er dan niemand in het vergunningentraject binnen de gemeente die zich afvraagt of het in deze tijd van crises - oorlog, energie, milieu, klimaat - wel passend is om een dergelijk milieu-onvriendelijk evenement te laten plaatsvinden? Waar mensen in de aanloop naar Kerst eerder op zoek zijn naar vrede, rust en bezinning, wordt hun leefomgeving wreed verstoord door een zeer milieubelastend evenement, georganiseerd door enkele horeca-ondernemers met blijkbaar weinig moreel besef. 

Diezelfde ondernemers houden het publiek langs de route zo lang mogelijk vast op hun veelal gasgestookte, verwarmde terrassen.

Het feit dat kinderen met een verstandelijke beperking mogen meerijden ter vergoelijking van dit monstrueuze commerciële evenement geeft ons helemaal een ongemakkelijk gevoel.

Gemeente Zeist ondersteunt initiatieven als Samen Duurzaam Zeist, onderschrijft haar eigen Brede Milieuvisie en subsidieert isolatiewerken van bewoners. Echter als het aankomt op de organisatie van zo’n milieubelastend evenement binnen de gemeentegrenzen, dan lijkt het gemeentebestuur liever weg te kijken. Kom op Zeist, wordt wakker!
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Meer over de truckersparade:
Truckersparade

Volgende artikel:
Tweedehands shoppen voor beginners

 

Reacties

Laat ons ook een beetje leven straks mag er niks meer denk aan die mooie tijd van vroeger

Terwijl er elke dag vele vliegtuigen het luchtruim vervuilen terwijl men niet eens in Nederland moet wezen, kan dit ook wel een keer. Er worden al genoeg activiteiten geschrapt. Wees blij dat er nog mensen zijn die er energie in steken om iets te organiseren. Natuurlijk het zal niet ieder zijn smaak zijn, er waren genoeg mensen die het wel leuk vonden. Complimenten truckers.

Ik vond het ook best leuk, maar ze kunnen ook de wagens stil laten staan en de mensen rond laten lopen.

Of anders een stille tocht van elektrische (vracht-)wagens.

De column van Maarten en Barbara is mij uit het hart gegrepen.
Vorig jaar heeft Marcel Leenders dit onderwerp ook al aangekaart.
Het snijdt geen hout om meteen maar weer te reageren met de opmerking dat er al zoveel niet mag en wij blij moeten zijn dat er ondernemers zijn die iets organiseren.
Het gaat er juist om dat wij ons bewust zijn van de gevolgen die ons handelen en de activiteiten die worden georganiseerd en toegestaan door de overheid hebben voor de leefbaarheid van onze aarde en de toekomst van onze kinderen.
Dit vraagt van iedereen bereidheid om ons gedrag aan te passen en om activiteiten te organiseren die een positieve bijdrage leveren aan ons leefklimaat (fysiek en sociaal).
ondernemers die dat doen, verdienen onze steun en die van onze lokale overheid.
Aangezien de verleende vergunning voor dit vervuilende trucksevenement waarschijnlijk niet meer kan worden ingetrokken, hoop ik van harte dat dit echt de laatste keer is en dat er ondernemers of burgers zijn die voor volgend jaar een milieuvriendelijk alternatief bedenken.
Daaraan wil ook het energieslurpende Winterwonderland toevoegen, dat notabele dit jaar extra ruimte krijgt op het marktplein, waarvoor de marktkooplieden moeten uitwijken naar de Slotlaan.
Extra energiegebruik voor kunstijs is feitelijk de omgekeerde wereld, omdat dit ook bijdraait aan de stijgende temperatuur met als gevolg dat wij in de winter geen bevroren sloten en plassen meer krijgen waarop wij kunnen schaatsen.

Ja, er wordt toch snel (intocht - standby gebruik voor lichtshow en rondrijden) per truck 10 L diesel verstookt. Dus geheel levert een tonnetje of wat CO2 uitstoot op, met flink fijnstof en over stikstof maar te zwijgen. Weet je wel STIK-STOF.
En de gemeente Zeist geeft niet alleen de vergunning, maar stopt in het hele winterfestival zelf 35 mille. Daar hadden heel wat huizen mee geïsoleerd en sportverenigingen zonnepanelen voor kunnen krijgen: die betalen zich nu blut aan duur gas.

Je kind blootstellen, langs de kant v.d. weg, aan het verschrikkelijke lawaai van urenlang luid toeterende truckers (gehoorbeschadiging) en zwaar giftige uitlaatgassen (longbeschadiging) is eigenlijk onverantwoord.

Beste Allen
Ik begrijp best dat we millieu bewust moeten leven.
Sterker nog ik als horeca ondernemer in Zeist.
Investeer in zonnepanelen, duurzame terras verwarming welke enkel reageert als er organisch materiaal zit dus mensen.
Tot aan isoleren ijsbaan voor minimaal energie verbruik.
En word wel degelijk door gemeente maar juist ook uit eigen morele compassie gedreven tot bewust ondernemen.

Zo ook de Verlichte Kerst Truck Parade waarbij wij CO2 compenseren door berekenen uitstoot en plaatsen van bomen.
Hoe jammer is het dan om te lezen dat ik word neergezet als een horeca ondernemer met weinig moreel besef…

Als Maarten en Barbara van den Bergh de moeite hadden genomen om te vragen hoe het nou precies in elkaar steekt had zo een opmerking voorkomen kunnen worden…

Hens ook de taart van Nota Bene GroenLinks Laura Hoogstraten in de week van de ondernemer gezien wij naar kunnen zo groen mogelijk ondernemen.

Ik ben inderdaad van mening dat we juist wel met meer initiatieven moeten bewust ondernemen gezien Zeist aantrekkelijk moet blijven voor allen, en gezien de animo van de Verlichte Kerst Truck Parade zijn er meer mensen blij met dit initiatief net als de ruim 8500 school kinderen die leren schaatsen tijdens schoolschaatsen geheel kosteloos…

En ik kijk niet weg sta voor de dingen die ik onderneem en beste Maarten en Barbara jullie zijn altijd van harte welkom om met mij een gesprek aan te gaan en te komen kijken in mijn bedrijf dan hadden jullie ook geweten dat gasheaters al verboden zijn op terrassen van Zeist en ook niet meer gebruik worden…

En als mensen beetje bewust zijn en ze door dit soort retoriek laten regeren er straks helemaal niks meer is en niks meer gebeurd in ons mooie gezamenlijke Zeist waar inderdaad jong en oud in een dichtbevolkt centrum wonen waar hopelijk dingen worden georganiseerd, dat hoort in een centrum!!

En als je daar geen behoefte aan heb heeft gemeente Zeist prachtige bossen waar je heerlijk kan vertoeven op zaterdag 17 december 16:00-20:00 dan is het voorbij en wij sponsoren de koffie wel kunnen de andere 60.000 zich wel vermaken…

Want hoe donker de tijden ook zijn ik zal altijd vechten tegen negatief sentiment en weiger om niks te doen…
Want weet dat dat geheel niet de oplossing is laten we elkaar blij maken en leuke dingen organiseren zo bewust mogelijk.

Uiteraard zal er altijd bij wat je ook onderneemt een vorm van schade optreden want zelf de goederen die we consumeren ofwel gebruiken laten helaas hun sporen na.

Wist je trouwens dat het busstation en de bussen die dagelijks door zeist rijden meer uitstoten per dag dan de Verlichte Kerst Truck Parade in Zijn geheel!

En wat betreft weg kijken gemeente is ook niet aan de orde…ik ontvang geen stuiver voor de organisatie van de Verlichte Kerst Truck Parade en verdien tijdens deze dag ook niks gezien wij vol zitten met gratis etende truckers…dus wat betreft commerciële gedachte slaat u ook geheel de plank mis…ik geniet van het inderdaad drukste en grootste event van Zeist en kost me handen met klauwen maar dat mag de pret niet drukken gezien animo en de vele blije mensen…

Volgende keer had het veel netter geweest mij te benaderen en uw stuk daarna te schrijven dan met conclusies komen en punten die in zijn geheel aantoonbaar niet kloppen.

Maar loop voor niemand weg..En wil juist altijd dialoog dus
Voor u en uw aanhang organiseer ik een zit in voor het gemeentehuis en zal persoonlijk er zijn om 19:00 om iedereen te woord te staan ben namelijk erg benieuwd wie ik te woord moet staan…tot 17 december 19:00!

Laten we ondanks alle frustratie en zeer vervelende tijden voor allen een leuke decembermaand van maken.

Groet
Jop NIeuwenhuizen
Winter Wonderland Zeist
06-46392617

Allereerst mijn complimenten aan Jop dat hij uitgebreid zijn versie en mening op dit evenement wil geven. Toch vraagt dat m.i. om meer nuance en relativiteit.
Als horeca ondernemer doe je dit niet alleen uit filantropie denk ik; de omzet en klandizie op korte en lange termijn zal ook een rol spelen. Ik hoop dat je over 50 jaar je kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kan kijken of je alles gedaan hebt wat in jou vermogen lag om de duurzaamheid van je omgeving en onze planeet een dienst te bewijzen. Dat kan mee door gezond voedsel en diverse dingen die het milieu en je omgeving minder belasten. Dus daar waar kan geen onnodig uitstoot van giftige gassen en CO2 (de bussen rijden nu nog op diesel maar steeds meer elektrisch en zijn noodzakelijk voor het OV!) vermijden; onnodig lawaai is er al genoeg in de wereld; denk alleen maar aan de stoere leeghoofden die met te hard rijdende motoren en auto's door het centrum rijden en graag indruk willen maken op terrasbezoekers en passanten. De suggestie om de auto's zonder draaiende motoren te laten stilstaan lijkt me een eerste goede stap; om ze te laten toeteren hoeft m.i. niet want men komt vooral voor de fraaie verlichting en uitdossing. De jonge kinderen en volwassenen worden al genoeg belast met onnodige decibels zoals de KNO artsen je kunnen vertellen. Misschien kun je nadenken om volgend jaar een milieuvriendelijk winterwonderland op te zetten. Wat dacht je van b.v. een mini-ski borstelbaan waar de kinderen naar boven "klunen" heel goed voor hun motoriek en gezondheid. Ook zijn er kunststofvloeren waarop men kan schaatsen. Kijk maar in Wijk bij Duurstede. Je uitnodiging om te komen praten laat ik aan me voorbij gaan; omdat dit medium meer bereik heeft en ik geen behoefte heb om met nog meer mensen geconfronteerd te worden die "gezelligheid en leuke dingen voor de mensen " verkiezen boven beschaving en sociaal/maatschappelijk verantwoord gedrag zoals het helaas dagelijks op de asociale media gespuid wordt.
Hopelijk laten de burgers van Zeist bij de volgende verkiezingen duidelijk merken wat ze met ons mooie dorp voor ogen hebben.
Met dank aan Barbara en Maarten voor hun dappere voorzet.

Dank Barbara en Maarten voor jullie column. De gemeente Zeist die “ duurzaamheid “ zegt te propageren en een vergunning geeft voor deze onzinnige dieseluitstoot en een ongelofelijk herrie in het centrum van Zeist. Hoe gek kun je zijn als bestuurder?
Als mensen naar truckers willen kijken en dieseluitstoot willen opsnuiven kunnen ze dag en nacht op de brug over de snelweg gaan staan, hoe leuk is dat.
Gemeente Zeist, sta voor hetgeen je propageert, stop deze onzinnige CO2 uitstoot.

Het lijkt wel bewust beleid: Er moet méér energie verbruikt worden. Dieselparade, Winterwonderland, ruimere openingstijden voor winkels in december, grote nieuwjaarsbijeenkomt.
En Zeist betrekt nog steeds Russisch gas.

Ik ben het helemaal eens met de kritiek en de goede argumenten die Maarten v d Bergh in zijn duidelijke tekst heeft genoemd! Schandalig dat zoiets onzinnigs in deze (kersttijd) nog mag plaats vinden

Dank Barbara en Maarten om dit (weer) aan te kaarten! En ook dank aan de commentators die constructieve mogelijke oplossingen aandragen. Mooi feest is belangrijk, maar de toekomst ook

De Truck Parade is niet meer van deze tijd. Het gaat natuurlijk weer om het verdienen van geld. Nu, daar heb je niet veel meer aan als je longen worden aangetast. We moeten naar een schonere wereld, en daar hoort Zeist ook bij.
Dom om te zeggen dat er al vliegtuigen zijn die vervuilen, dat is al erg genoeg en daar hoeft een hoop diesel met als uitstoot veel CO2 nog niet eventjes overheen. Ik weet in ieder geval dat ik mijn kerstinkopen niet in Zeist ga doen. Utrecht, Veenendaal of Soest liggen lekker dichtbij. Jammer moet ik wel weer de auto gebruiken, en ik had graag de winkeliers in Zeist gesteund. Misschien volgend jaar als ze betere plannen hebben om publiek te trekken.

Wat een jankverhaal van die horeca-ondernemer hier. Gewoon stoppen met die onzin.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.