Moet Zeist een nieuwe wijk van 1500 woningen bouwen bij station Driebergen-Zeist?

Reacties

We hebben nu eenmaal een woningtekort, ook in Zeist en een OV knooppunt is dan nu eenmaal een verstandige plek om te bouwen. En bouwen gaat helaas maar onvermijdelijk gepaard met verlies van andere waarden

Het station is opgezet als poort naar de Heuvelrug voor bezoekers, die bijv. uit de randstad komen per trein of van elders met de bus uit Utrecht.
Er is al te veel groen verdwenen bij de bouw. De groene uitstraling als poort naar de Utrechtse Heuvelrug moet zelfs nog meer versterkt worden.
Dus op deze plek niet meer bebouwing en zeker geen hoogbouw.

Moet ik nou uit de tekst concluderen dat ze in een heel waardevol natuurgebied willen bouwen? Waar precies? En wat zijn precies die natuurwaarden?
Met zo slechte informatie ga ik geen stem uitbrengen.

Stemmen zonder grondig geïnformeerd te worden heeft geen zin. Dus ik stem niet.

Prima om daar te bouwen maar wel zoveel als mogelijk boven bebouwd gebied zoals boven het spoor, boven het bus station. Zo min mogelijk groen op offeren.

Als er één plek is waar het logisch is om te bouwen dan is dat bij een knooppunt van openbaar vervoer. De lokale verkeersstromen worden daarmee tot een minimum beperkt. Scheelt daarmee ook in minder ongelukken. Waar je ook in Nederland of waar dan ook in de wereld bouwt, het zal altijd ten koste gaan van natuurgroen. Dat geldt voor Zeist, voor Utrecht, Amersfoort en ook voor Leeuwarden, Enschede, Emmen of Tilburg. Dat is helaas onvermijdelijk. Efficient grondgebruik en zomin mogelijk horizonvervuiling blijft uiteraard een voorwaarde. Door de goede gezondheidszorg worden we ouder, leven langer en onderwijl komen er ook nieuwe generaties. Dus ook een groeiende behoefte aan meer woningen. Onze (klein-)kinderen willen tzt ook ergens (betaalbaar)
kunnen gaan wonen. In Zeist is gebouwd waar vroeger veel natuur was: Couwenhoven, Brugakker, Nijenheim, maar ook de wijken aan de andere kant van de Utrechtseweg. Bijna ieders huis ging ten koste van groen. En een ieder is blij met zijn of haar plek. Op dit moment is in Nederland plm. 15% bebouwd. Als dit wordt vergroot tot 16% hebben we al ruimte voor rond de 100.000 woningen extra.

Het maakt wel uit of je bouwt op grond met hoge natuurwaarde/ biodiversiteit en eeuwenoude bomen of op verarmde landbouwgrond (maisakkers en weides) en die afweging moet ook gemaakt. Anders hebben we een relatief klein probleem (woningnood) op korte termijn opgelost, maar een groot probleem op lange termijn veroorzaakt (Geen woningbouw/ leven
meer mogelijk in grotere delen van Nederland bijvoorbeeld door klimaatverandering/ overstromingen/ biodiversiteitsverlies). Het lijkt me dat dit ook meegewogen moet worden.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.