Centrumvisie

7 november 2019
tekst en foto: Marcel Leenders

Als bewoner van de Slotlaan zou ik graag mijn visie willen geven over het centrum van Zeist…

Het centrum van Zeist heeft al enige tijd geleden zijn aantrekkelijkheid en aantrekkende vermogen verloren. Niet zozeer als gevolg van het nieuwe centrumplan. Maar voornamelijk, omdat de consument kiest voor het gemak en de praktische keuze om zijn boodschappen en goederen via internet te bestellen en te laten bezorgen. Voor een prijs waar een winkel niet tegenop kan concurreren.

Het centrum van Zeist heeft daarom een eigentijdse, toekomstgerichte, input nodig…

En gelukkig heeft de gemeente zich dat gerealiseerd en onlangs een nieuw centrumplan opgesteld en in uitvoering gebracht. Waarbij de nadruk niet alleen ligt op het centrum als een aaneenschakeling van monotone winkelstraten. Maar waarbij een duurzame ontmoetingsplaats wordt gecreëerd in culturele en breed maatschappelijke zin. 

Een centrum dat weliswaar bestaat uit een cluster van kwalitatief hoogwaardige winkels, maar waar ook ruimte is voor bijv. ateliers, studio’s en andere alternatieven en initiatieven.      

Eenvoudig bereikbaar met de auto, met voldoende parkeergelegenheid in de diverse parkeergarages, op loopafstand van de winkels. Zodat de straten vrij kunnen blijven van gemotoriseerd verkeer en een prettiger sfeer en winkelbeleving kan worden gerealiseerd. Met genoeg ruimte voor pleinen, uitwaaierende terrassen, vertier, activiteiten, speelplaatsen voor kinderen, bankjes voor ouderen, kunst, en nog veel meer groen.                                                      

Daarom ben ik een voorstander om de huidige verkeersafsluitingen te handhaven en tempo te maken met de pilot voor een autovrije Slotlaan. Voor een aangenamer verblijf voor alle inwoners en bezoekers, in het mooie en unieke centrum van Zeist.

 

Volgende bijdrage: Dohmen draaft door
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Helaas klopt de redenatie in dit stuk niet.
Er wordt gesproken over ‘eenvoudig bereikbaar met de auto’ en vervolgens over het handhaven van de verkeersmaatregelen, incl pilot Slotlaan. Alle onderzoeken laten zien dat bewoners en ondernemers de bereikbaarheid als zeer slecht ervaren. Dus daar moet iets aan gedaan worden.

De parkeergarages zijn eenvoudig bereikbaar.
En je kan idd. niet mmer kris kras door het centrum en dat is t.b.v. een prettiger en veiliger centrum een goede zaak.
Een goed ondernemer past zich aan die nieuwe situatie aan. En beklaagt zich hier niet over, maar trekt er profijt van. De meeste bewoners die ik ken zijn teveden met een autovrij centrum.

'Eenvoudig bereikbaar'? Verklaar je nader Marcel. Het is alles behalve eenvoudig. Ondernemers en bewoners klagen steen en been. Bezoekers aan het centrum komen niet eenvoudig het dorp uit, om nog maar te zwijgen over bewoners die dagelijks vele kilometers moeten oprijden. Mijn inziens moet als eerste het Emmaplein weer open zodat er een fatsoenlijke Noord-Zuid en oost-west doorstroming kan komen.

De bewoners die ik ken, een meerderheid ,is blij met een autovrij centrum. En een goed ondernemer is normmaliter ook gebaat bij een sfeervoller en prettiger centrum zonder de chaos van gemotoriseerd verkeer.

U zegt het maar, bewoners die U kent verklaar u nader
Ik woon al 50 jaar in het Centrum echt er midden in. Ik heb jaren van mijn leven besteed aan de inspraak ten tijde van het Overlegorgaan
Hoe komt het dat u mij, overigens ook mijn mijn buren, niet kent ?

Bereikbaarheid is prioriteit. De Slotlaan is er niet alleen voor de gelukkige bewoner van de bovenwoning boven de Blokker, maar voor alle Zeistenaren. Voor hen is de toegang naar het centrum geblokkeerd door de verkeersmaatregelen. Zeist verdient beter.

Vanmorgen las ik de recente bijdrage van Marcel Leenders, één van de sterschrijvers van het Zeistermagazine. Het begint al met die foto waarop die rare nieuwe Logos staan. Allereerst vind ik die vlaggen omgevingsvervuilend. Temeer omdat iedere ondernemer voor een reclame uiting een vergunning moet aanvragen en dat daar dan zeer strikte bepalingen voor zijn qua afmeting en en esthetiek.
De gemeente heeft vlaggen in de regelgeving vergeten en dus een ieder maar ongelimiteerd vlaggen kan poten. De logo's op de vlaggen zijn spuuglelijk. Temeer omdat Zeist al eeuwen een logo heeft dat voldoet, namelijk het wapen van Zeist. Een logo dat de Zeistenaren altijd verbonden heeft en dat leeft in de harten van haar inwoners. De nieuwe logo's zijn ingevoerd zonder dat daar de Zeister bevolking iets over heeft mogen zeggen.

De heer Leenders kan alleraardigst schrijven, kon hij maar net zo goed observeren, redeneren en luisteren naar de ervaringen van inwoners en winkeliers. NZ voor auto's weer openstellen(auto's en bussen kunnen samen voor De Klinker langs), Korte Weeshuislaan afgesloten laten, Slotlaan autoluw maar niet autovrij, Korte Steynlaan en Jagerslaan open zoals voorheen plus diverse andere 1-richting ingrepen zoals Lyceumlaam(wordt op grote schaal genegeerd) terugdraaien.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente Zeist helemaal geen visie heeft, c.q. zich heeft laten adviseren door dwaallichten, zeker waar het gaat om herbestrating en verkeersmaatregelen. Ik heb het al enkele keren gememoreerd, dat op diverse plaatsen de herbestrating buitengewoon onveilige situaties heeft opgeleverd. Trottoir en fietspad/rijweg dienen, zeker waar veel verkeersbewegingen plaatsvinden, van elkaar gescheiden te zijn door in ieder geval een niveauverschil. Als dagelijkse bezoeker van de Koffietafel aan de Hogeweg zie ik iedere keer weer voetgangers die nietsvermoedend op het fietspad lopen en fietsers die, niet gehinderd door zo iets hinderlijks als een stoeprand gewoon over de stoep fietsen om bij de INGbank rechtsaf te slaan de Slotlaan op, daarbij regelmatig voetgangers hinderend. Ook het dwarsparkeren langs het Walkartpark bevordert niet bepaald de verkeersveiligheid en niet zelden wordt een (groot) deel van het langs gelegen toch al smalle trottoir geblokkeerd door bestelbussen. Dit zou heel simpel tegengegaan kunnen worden door het plaatsen van een aantal paaltjes, maar de gemeente weigert dit botweg, zo is mij medegedeeld. Wel werd mij gezegd dat nog dit jaar het dwarsparkeren vervangen zou worden door langsparkeren, waarbij overigens dezelfde fout gemaakt zal worden door het fietspad tussen de rijweg en de parkeervakken te leggen en niet direct langs de stoep, waar wel ruimte voor is. Maar de gemeente Zeist kennend vrees ik dat die herinrichting wel eens heel lang op zich zal laten wachten. De Slotlaan ziet er nu misschien niet onaardig uit, maar qua duidelijkheid zijn we er niet op vooruitgegaan. Op sommige stukken is er een stoeprand tussen fietspad en rijweg, maar op andere plekken is volstrekt onduidelijk of je er ook (incidenteel) mag parkeren of dat er sprake is van fietspad. De plaats van de zebrapaden in het verlengde van de zijstraten is ook geen teken van intelligentie. Weliswaar komt er geen autoverkeer meer uit die zijstraten, maar wel fietsers en scooters, die dan een bocht naar links of rechts moeten maken op het zebrapad. Het afsluiten in één richting van een aantal straten voor autoverkeer is ook geen blijk van helder denken. Ik vraag me af welke problemen er bestonden die door die afsluitingen zijn opgelost. Wie het weet mag het zeggen. Wel zijn er nieuwe problemen ontstaan, zeker voor mensen die niet bekend zijn in Zeist want die vragen zich af hoe ze dit dorp weer kunnen verlaten als ze er eenmaal in zijn beland. Ook voor de inwoners van de middenstip van Nederland (kent u die typering nog?) is het een blijvende bron van ergernis dat je voor een aantal bestemmingen kilometers moet omrijden, hetgeen voor het verblijfsklimaat ter plaatse ook niet gunstig is terwijl ook het milieu extra te lijden heeft onder al die extra kilometers.
Het grootste knelpunt is natuurlijk het afsluiten van de verbinding Weeshuislaan-Voorheuvel/Emmaplein. Misschien enigszins verdedigbaar op zaterdag, maar op alle andere dagen nergens goed voor.

Het verhaal van dhr Leenders klopt, Heel realistisch.
En blij dat er ook mensen zijn die positieve feedback geven omtrent het centrum.
Hulde aan dhr Leenders

Dank voor het compliment.
Ik krijg niet veel complimentjes, dus wanneer je dan wel krijgt ben je er best wel blij mee.

De gemeente is op de goede weg (hulde!), gewoon doorgaan met het (verder) autoluw maken van het centrum, (meer) ruimte voor fietser en voetganger.

Het centrum is veel gezelliger geworden. Je ziet ook steeds meer terrasjes en eetgelegenheden. Die ondernemers zijn ook niet gek, die zien en profiteren van de vele aanloop. Ook zie je nu overal mensen zitten, kinderen spelen op de trampolines en het speeltuintje op het Belcour. Veel ruimte en stallingsgelegenheid voor fietsers en minder ruimte voor auto's die het centrum alleen maar gebruiken om hard dóórheen te rijden. Er is parkeerruimte zat in de garages en ik zie ze ook op zaterdagmiddag nooit vol staan.
Ik voel me tegenwoordig een stuk veiliger als ik een zebra oversteek. Kortom: hulde en houden zo. Goed gedaan.

Het resultaat van de herinrichting van het centrum vind ik fraai, met hier en daar wat rariteiten. Als fietser is het niet fijn dat voetgangers geen idee hebben van een fietsstrook op de Hogeweg; voor de lopers is dat nogal riskant.
Zijn ze bij het tunneltje het bordje vergeten dat fietsers -zoals voorheen- zijn uitgezonderd van het verbod om in te rijden, of zit er een idee achter?
Waarom staat er een fraaie in graniet gevatte plantenbak in de loop als je oversteekt van de passage in de Hogeweg naar de Meester de Klerkstraat?
Maar het enige echte drama is het afsluiten voor auto's van de doorgang langs de markt. Wellicht kan je het centrum van Zeist bereikbaar noemen -al is daaraan weinig veranderd door de herinrichting- , maar het doorkruisen van Zeist met een auto en daarmee de bereikbaarheid van andere buurten is aanmerkelijk verslechterd.
Maar per saldo: Mooi resultaat, jammer dat we niet meer winkelen maar alleen nog overal horecafferen.

Allereerst de complimenten voor Marcel Leenders; hij weet het altijd weer treffend en met een kwinkslag op papier te zetten.
Dat er zaken in het heringerichte centrum zijn die nog wat verbetering behoeven, daar kan ik het wel mee eens zijn; maar al die opmerkingen over onbereikbaarheid kan ik niet rijmen.
In grote lijnen is het centrum net als voorheen op dezelfde manier bereikbaar, je kunt er alleen niet meer van noord naar zuid dwars doorheen rijden. De parkeergarages zijn gewoon bereikbaar en je kunt vanaf elke parkeergarage via (vrijwel) dezelfde weg zoals je er gekomen bent weer naar huis toe rijden. Het is van tevoren wellicht wel even nadenken wat de handigste/beste route is...

Een positief geluid..
Dank !

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.