Buurtgericht werken de toekomst?

1 juni 2017
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Wijkgericht werken kent een lange voorgeschiedenis van ruim 20 jaar in Zeist. Er kwamen wijkteams in de vijf wijken met wijkmanagers. De vijf wijken werden onder de wethouders verdeeld: er kwamen wijkwethouders. De wijk werd steeds belangrijker. Moeten we nu niet een stap verder gaan bij het wijkgericht werken? Is buurtgericht werken de toekomst?

Op Zeistermagazine.nl was in mei de stelling van de maand: Buurtbudgetten zijn de volgende stap in het wijkgericht werken in Zeist. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 62% van de lezers is het daar mee eens, terwijl slechts 38% dat niet is. De meerderheid van de lezers vindt dat buurbudgetten de volgende stap zijn.

Wat houdt wijkgericht werken in? Het gaat om een andere manier van werken. Een vorm van samenwerken dwars door bestaande ambtelijke scheidslijnen heen. Het doel was om het bestuur dichter bij de burger te brengen. De wijkwinkel aan de Johan van Oldenbarneveltlaan was de eerste mijlpaal maar die is inmiddels al lang opgeheven. Er is per wijk vanaf het begin een speciaal wijkspreekuur voor burgers. Er is een samenwerkingsverband van de gemeente Zeist en inmiddels vier partners: MeanderOmnium, de gefuseerde Woongoed Zeist, R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de politie.
De wijkindeling heeft iets kunstmatigs. Mij valt op dat Zeist-Zuid helemaal ontbreekt….  

Maar er is meer aan de hand. Allerlei initiatieven worden genomen zoals op het terrein van duurzaamheid. Mensen herkennen zich meer in de buurt waarin ze wonen. Als voorbeeld noem ik enkele buurten gespreid over Zeist: Wilhelminapark, Kerckebosch, Verzetswijk, Dichtersbuurt en Nijenheim waar ik nu woon. Als je kijkt op de kaart van Zeist dan staan daar de buurten nog steeds op. Laten we dat erkennen.

Ik pleit voor een buurtgerichte aanpak dichtbij de mensen. Een volgende stap in het wijkgericht werken. De overheid moet de burger vertrouwen en omgekeerd. En vertrouwen bouw je op via regelmatige contacten. De overheid moet zich consequent tonen als een betrouwbare gesprekspartner. De wijkwethouders vervullen een belangrijke bemiddelende rol bij dit proces. Daarom lijkt het buurtgericht werken de toekomst voor Zeist. Voor de komende 20 jaar…..

 

Reacties

Ik woon in Best en hier hebben we al heel lang een buurtgerichte aanpak
van zowel bewonersgroepen als gemeente. Hoewel we blijven zoeken naar de beste manier, ben ik van mening dat het fantastisch werkt.
Wijkbudgetten, gemeentelijke aanspreekpunten, maar ook het gebruiken van het bewonersoverleg als voorbereider en ondersteuner van door bewoners gewenste aanpassingen is een welkome versnelling van procedures.

Wij kennen hier nu ook dialoogavonden voor zaken die de wijk betreffen.
Daarin gaan bewoners en politiek met elkaar in gesprek.

Immers wie heeft er ooit de winst van een debat kunnen aantonen? Heb je
ooit iemand van mening zien veranderen tijdens een debat?

De dialoog is een veel beter middel.

Succes,

Tom Lassing

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.