Blind over de Slotlaan

25 december 2022
tekst: Marcel Leenders

Je moet wel roekeloos zijn, of levensmoe, om je als blinde of slechtziende met je rood-witte stok op de Slotlaan te begeven.

Zolang je nog in een rechte lijn strak langs de winkels loopt gaat het nog. Je hotst en botst dan nog wel tegen  aluminium uitklapborden die her en der op de stoep staan, maar dat is altijd nog beter dan gebruik te maken van de blindegeleidestrook en te struikelen over nonchalant geparkeerde fietsen, of met je rood-witte fiberstok verstrengeld te raken in de spaken van het zoveelste achterwiel.

Ik volg de man, zie hoe hij over het trottoir slingert en als een bal in een ouderwetse flipperkast schokkerig heen en weer tolt. Zo nu en dan een paar stappen naar voren doet, maar dan plotseling weer ergens tegenaan stuitert en bijna achterovervalt.

Maar dan staat de man opeens stil, trekt zijn geruite pet tot net boven zijn wenkbrauwen, kijkt omhoog, prevelt wat alsof hij hulp en raad zoekt van boven, draait een kwartslag en lijkt, oh God… (nu kijk ik omhoog en speur de hemel af naar het goddelijke) de Slotlaan over te willen steken, terwijl het gemotoriseerde verkeer onophoudelijk voorbijraast. Weliswaar bij een officiële oversteekplaats, maar dat is op een onoverzichtelijke Slotlaan slechts een fractie minder gevaarlijk. Maar de blinde man lijkt onbevreesd en aarzelt niet. En wonder boven wonder lijkt de verkeerstroom zich net op dat moment voor enkele seconden te luwen, zelfs compleet tot stilstand te komen, en opent zich net als in het Bijbelverhaal een vrije baan en doorgang die hij in zes, zeven grote passen overbrugt.

Mijn mond valt bij elke stap verder open van verbazing.  En wanneer hij eenmaal veilig en ongeschonden de overkant heeft bereikt klap ik opgelucht en enthousiast in mijn handen, waarop mijn vrouw verbaasd de keuken uit komt lopen. “Wat is er aan de hand?” vraagt zij.

Ik leg uit wat er zich zoeven voor mijn ogen heeft afgespeeld, wijs in de verte naar de man die zich met zoveel heldenmoed op de Slotlaan heeft begeven. Waarop zij weer terugloopt naar de keuken en zegt “Dat kan alleen een blinde…”
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Marcel schreef eerder:
Fitness

Meer over de Slotlaan:
Toch nog even de Slotlaan

Volgende column:
Spelen maar, ouders!

 

Reacties

Stemming oproepen met cliché's is niet zo moeilijk.
'Verkeer dat voorbijraast'.
Kijk en luister je zorgvuldig, dan is er geen geraas op de Slotlaan.
Wil je een zinvol oordeel vellen, dan vraag je de blinde zelf wat hij/zij er van vindt, in plaats van stemming te kweken.
Dan moet je zelf de oversteek maken van je makkelijke oordelen naar het ongemakkelijke contact met de werkelijkheid.
Dat is in dit tijdperk van oeverloos fake news en diepe verdeeldheid toch wel een eerste vereiste voor ieder die wil schrijven zonder schadelijke sensatie.
Dat woord is wel heel ver van haar oorsprong verwijderd: gezond verstand, zin en zintuigen.

Dit is geen 'stemming kweken' maar meer een observatie. Zoals ik het lees. Gewoon mooi omschreven.

Het is een misvatting om een column te vergelijken met zoiets als een een journalistiek schrijven (met hoor en wederhoor). Een column is een persoonlijke observatie. En in mijn beleving, als bewoner van de Slotlaan, zie, hoor en voel ik hoe het verkeer op de Slotlaan dagelijks voorbijraast.

Beste Jelle Schöttelndreier,

Uw lijn volgende zouden alle columns voortaan gevrijwaard moeten worden van hyperbolen, satirische overdrijvingen, ironie, understatements, sarcasme, fictie en dies meer. Wat saai! En dat terwijl dergelijke stijlen doorgaans - mits goed ingezet- heel effectief kunnen zijn om iets aan de kaak te stellen.

Mocht je moeite hebben met het lezen en begrijpen van stijlfiguren is dat een natuurlijk ander verhaal. Bij sommige mensen is de taalverwerking anders; zij kunnen enkel alles letterlijk nemen. In dat geval heb ik niets gezegd.

Het is zo goedkoop om een blinde te gebruiken om van alles in de mond/beleving te leggen.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.