Zorgcoöperatie Austerlitz zorgt voor een nieuwe trend

1 mei 2017
tekst: Steven Spaargaren, foto’s: Kees Linnenbank

Eind 2012 is Austerlitz Zorgt opgericht. Inmiddels telt de coöperatie zo’n 420 leden en allerlei activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Deze Zorgcoöperatie is een nieuwe bestuursvorm met steeds meer bevoegdheden. Binnenkort wordt de coöperatie eigenaar van acht nieuw te bouwen zorgwoningen. Ook landelijk telt Austerlitz Zorgt mee. Wat is het geheim van het succes van de Zorgcoöperatie in Austerlitz? Kan deze vorm elders in Zeist geactiveerd worden?

Op Zeistermagazine.nl was in april de stelling van de maand: Zorgcoöperatie Austerlitz is een nieuwe bestuursvorm die ook op andere plaatsen in Zeist geactiveerd moet worden. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 81% van de lezers is het daar mee eens, terwijl slechts 19% dat niet is. Een grote meerderheid van de lezers vindt dat Zorgcoöperatie Austerlitz ook elders in Zeist geactiveerd moet worden.

Op initiatief van Austerlitz’ Belang is begin 2012 een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de wensen van inwoners. Het gevolg was brainstormen, gesprekken voeren en verkennen. Eind 2012 is er een coöperatie opgericht onder de naam Austerlitz Zorgt. Die coöperatie heeft als doel “het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in ons dorp te blijven wonen”.

Er wonen ruim 1500 mensen in Austerlitz. Inmiddels telt de coöperatie zo’n 420 leden: dat is ruim 40% van de volwassen bewoners van Austerlitz. Zij regelt niet alleen gezamenlijke maaltijden maar ook zorg bij ouderen thuis. Maar er is meer. Een aan de coöperatie verbonden Stichting wordt binnenkort eigenaar van acht nieuw te bouwen zorgwoningen. Die woningen zullen gebouwd worden door de nieuwe combinatie Woongoed Zeist.

De zorgcoöperatie Austerlitz is een voorbeeld van een burgerinitiatief. Ze staan dichtbij de mensen. Ze kenen elkaar allemaal in Austerlitz. Ze werken vanuit de behoeften van mensen. Men heeft besloten om het heft in eigen hand te nemen. “Als we het zelf niet regelen, dan gebeurt het ook niet”, was de gedachte van Jan Smelik, een van de initiatiefnemers.

In Austerlitz gebeurt een heleboel. Op een kleinschalige manier. De sociale samenhang is in Austerlitz heel hoog. Op elk gebied heb je wel een vereniging. Daarom verbaast het mij niet dat de coöperatie als bestuursvorm aanslaat in Austerlitz.

Kan deze bestuursvorm zo maar gekopieerd worden naar andere wijken van Zeist zoals bijvoorbeeld de Verzetswijk en Brugakker? Is daar de sociale samenhang net zo groot? Ik denk het eerlijk gezegd niet. De voorwaarden ontbreken daar. In die zin ben ik het niet eens met de stelling. 
 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.