ASZ blijft groeien!

1 juni 2016
tekst en foto: Han Willems

Op 20 mei heeft de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) het 750ste lid ingeschreven. En dat wil inderdaad zeggen dat er op die dag ook daadwerkelijk 750 senioren actief zijn binnen de vereniging.  Dit aantal is bereikt in ruim 3 jaar, een bewijs dat de vereniging in een grote behoefte voorziet voor inwoners van Zeist, De Bilt, Bilthoven, Bunnik, Odijk, Soesterberg en Driebergen! Maandag 6 juni wordt het 750ste lid tijdens het wekelijke koffie-uurtje in het Theatercafé van Figi ingehaald door oud-burgemeester Boekhoven.

De vereniging dankt haar groei vooral aan de ruim 80 enthousiaste vrijwilligers. Die hebben elkaar ontmoet tijdens de vele en diverse activiteiten, die zij daarna zelf voor de leden van ASZ zijn gaan organiseren. Het gaat om een groot en breed aanbod, waaronder wandelingen, fietstochten, dagreizen, biljarten, museumbezoek, schilderen, muziek maken, thema-avonden, en nog veel meer. Gemiddeld doen per maand 500 leden mee aan een van de activiteiten, dat is ongeveer 6000 per jaar!

Geheim van het succes
Wat is nu het geheim van dit succes? Het antwoord op deze vraag is simpeler dan verwacht: ASZ doet de dingen waar mensen behoefte aan hebben. En dat blijkt ook uit gedegen onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat onderzocht waar ouderen het meeste behoefte aan hebben (www.bouwenaanleefbaarheid.nl/index.php/Hoofdpagina)
Hieronder staan ze in de volgorde van belangrijkheid zoals zij die hebben aangegeven:

 • plezierig wonen
 • slapen en rusten (dat geldt vooral voor de meer zorgbehoeftige ouderen)
 • relaties en contacten
 • jezelf redden
 • eten en drinken
 • jezelf kunnen zijn
 • je gezond voelen
 • actief zijn

Tevens is hen gevraagd op welke terreinen volgens hen verbeteringen nodig zijn. Plezierig wonen, relaties en contacten en eten en drinken vormen hier de top drie. Wat zegt het UMC bijvoorbeeld over contacten en relaties? Van belang voor ouderen blijkt “Deel uitmaken van een gemeenschap, van een kring van vrienden en kennissen. Contact houden met kinderen, familie en vrienden. Nieuwe contacten maken en vriendschap sluiten, de behoefte stopt niet omdat men afhankelijk wordt. Juist wanneer de wereld kleiner wordt en vertrouwde mensen wegvallen is het zaak anderen te blijven ontmoeten en te voorkomen dat men niet eenzaam wordt”.
En inderdaad: ook met deze top-drie onderwerpen houdt ASZ zich bezig. Over woonproblemen en oplossingen onderhoudt het bestuur contacten met corporaties en de gemeente Zeist. Relaties en contacten leggen is zelfs ‘core-business’ binnen ASZ: ontmoeten, dingen samen doen, ontspannen, elkaar stimuleren en waarderen! En eten en drinken, natuurlijk vooral een privé-zaak, maar ook binnen ASZ is een ‘eetclub’ die maandelijks niet alleen lekker samen eet ergens in Zeist, maar die ook dan weer voorziet in de grote behoefte van senioren om samen iets te ondernemen en zo actief deel te blijven uitmaken van de Zeister gemeenschap.

Op de foto is een groot deel van de vrijwilligers aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst waar ze door
het bestuur in het zonnetje gezet worden.

Han Willems is arts en secretaris ASZ
Meer informatie: www.seniorenzeist.nl

 

Column: 

Voeg een reactie toe

Plain text

 • HTML tags zijn niet toegestaan.
 • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
 • Regels en paragrafen breken automatisch af.